Home Voorwaarden

Voorwaarden

door Hardloopnetwerk

Hardloopnetwerk.nl, gevestigd aan Veenendaalkade  in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring op basis van de AVG regeling.

Contactgegevens:
www.hardloopnetwerk.nl
Veenendaalkade 614
2547BE Den Haag
Functionaris Gegevensbescherming van Hardloopnetwerk.nl
Wij zijn te bereiken via vrienden@hardloopnetwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hardloopnetwerk.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten aanschaft in onze fanshop en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of omdat wij nieuwsgerelateerd hardloopnieuws plaatsen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vrienden@hardloopnetwerk.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hardloopnetwerk.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Hardloopnetwerk.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op
jouw voorkeuren.

Affiliate marketing
Wij werken samen met Daisycon, Coolblue, Bol.com en All4running om producten te verkopen. Wij zijn echter alleen de tussenpersoon én verdienen een commissie per verkocht product.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hardloopnetwerk.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Hardloopnetwerk.nl) tussen zit.

Hardloopnetwerk.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Outlook, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Plugins (WooCommerce, cookies, elementor, Askimet, contactform 7.0, All in  One SEO Pack, All in one WP Security, BackWpup, contactwidgets, Custom Archive Titels, Event Calender WD, Events Schedule WP, Instagram Feed, Jetpack door wordpress.com, List category post, Menu Cache, Stride, Smart Logo Showcase, Team Members, Varnish HTTP Purge, WooCommerce MenuCart, WOOF, WordPress Importeerder, WP Super Cache, WP-optimze, Google Maps en IDEAL) webhosting; (XelMedia).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hardloopnetwerk.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de rubriereken van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Hardloopnetwerk.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hardloopnetwerk.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hardloopnetwerk.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hardloopnetwerk.nl en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
vrienden@hardloopnetwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Hardloopnetwerk.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Hardloopnetwerk.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met vrienden@hardloopnetwerk.nl

Fotografen

Wij werken samen met fotografen om foto’s te publiceren op Sociale Media en onze website.

Wij doen er alles aan om het zo leuk mogelijk voor iedereen te maken. Bij tips voor onze redactie kun je ons altijd mailen.